Naše služby

konzultacie ikona

Spolupráca, konzultácie a poradenstvo

Spolupráca, konzultácie a poradenstvo pri projektoch v oblasti životného prostredia, hlavne odpadového hospodárstva.

Technické riešenia pre spracovanie odpadových materiálov

Navrhovanie technických riešení a dodávky strojov a zariadení na spracovanie odpadových materiálov.

Ponúkame vám spoľahlivé zariadenia od týchto výrobcov: